XXII Dni Kukurydzy

województw mazowieckiego i łódzkiego 
oraz ogólnopolska prezentacja odmian kukurydzy

Program:

  • Zbiór z poletek doświadczalnych kombajnem z monitoringiem plonu i wilgotności
  • Program promocyjny: Uprawa i wykorzystanie ziarna kukurydzy dla celów spożywczych - wykład sfinansowany z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych - dr inż. Roman Warzecha, Kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta, IHAR-PIB Radzików
  • Mykotoksyny w ziarnie kukurydzy i zbóż -  dr inż. Piotr Ochodzki, IHAR-PIB Radzików
  • Potrzeby pokarmowe kukurydzy - prof. dr hab. Wojciech Stępień, Kierownik Katedry SGGW
  • Prezentacja poletek herbicydowych i nawozowych

  • Prezentacja firm branżowych
O nas

Impreza odbywa się od ponad 30 lat. Zawsze odbywa
się w pierwszą niedzielę października. Co rocznie na imprezie wystawia się ponad 100 wystawców i odwiedza ją 7-10 tys. rolników.
Miejsce: Skrzelew, gm. Teresin, pow. Sochaczew, woj. mazowieckie.

...