• Dni Kukurydzy 2023

  Harmonogram:

  • 9:00 – rozpoczynamy imprezę dla zwiedzających
  • 10:00 – kosimy poletka doświadczalne z kukurydzą na ziarno, podajemy plon i wilgotność
  • 11:30 – występ Zespołu Ludowego Leszczynianki
  • 12:00 – oficjalne rozpoczęcie i część wykładowa
  • 13:30 – występ Zespołu Ludowego Leszczynianki
  • 17:00 – zakończenie imprezy

  W programie:

  • zbiory z poletek doświadczalnych kukurydzy na ziarno, kombajnem z monitoringiem plonu i wilgotności które będziemy bezpośrednio komentować i przekazywać wyniki,
  • oglądanie kolekcji łącznie z 90 poletkami demonstracyjnymi kukurydzy na ziarno,
  • wystawa maszyn rolniczych i pokazy użytkowania maszyn,
  • spotkania z przedstawicielami firm nasiennych, nawozowych, środków ochrony roślin,
  • wykłady i rozmowy z przedstawicielami świata nauki,
  • występ zespołu ludowego Leszczynianki,
  • wystawa starych traktorów i maszyn rolniczych,
  • kiermasz roślin i bylin ozdobnych,
  • rękodzieło, wiklina i domki dla owadów zapylających,
  • miody, ciasta i produkty tradycyjne,
  • atrakcje dla dzieci.

  Wykłady:

  • Jak zmiany klimatu wpływają na warunki uprawy kukurydzy w Polsce
   dr hab. Jerzy Kozyra (Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB Puławy)
  • Poprawne nawożenie kukurydzy w warunkach stresowych – susza
   prof. dr hab. Wiesław Szulc (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Ekologii)
  • Konsekwencje braku ochrony kukurydzy przed szkodnikami
   dr Piotr Ochodzki (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB Radzików)
  • Czy jesteśmy w stanie ograniczyć skutki suszy dla upraw kukurydzy? – BEST-a kukurydza oficjalna prezentacja produktu w Polsce
   Olivier Goulay (VP International Development Elicit Plant)
  • Aktualna sytuacja na rynku zbóż
   Tadeusz Szymańczak (Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych)
  • Dlaczego warto studiować w SGGW?
   dr hab. Arkadiusz Artyszak prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Rolnictwa i Ekologii)

  Patronat Honorowy:

  Polski Związek Producentów Kukurydzy
  Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych

  Wystawcy:

  Patronat medialny:

  Jak dojechać?

  W Google Maps wpisz Dni Kukurydzy Skrzelew – wyznacz trasę i ruszaj w drogę.

  Chcesz wystawić się?

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy on-line: Zgłoszenie wystawcy na XXXV Dni Kukurydzy w Skrzelewie.

  Zgłoszenia przyjmujemy do 6 października 2023 r.

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z nami:

  tel. +48 500 259 251

  e-mail: DniKukurydzy@gmail.com