• Program XXXIII Dni Kukurydzy:

  Skrzelew, 10 października 2021 r.

  1. Aktualna sytuacja na rynku kukurydzy i sposoby zagospodarowania ziarna
   Tadeusz Szymańczak – Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych
  2. Kukurydza ziarnem przyszłości
   Anna Kołakowska – Francuska Federacja Producentów Nasion Kukurydzy i Sorgo
  3. Fuzariozy i mykotoksyny w ziarnie kukurydzy – jak się ich ustrzec?
   dr Piotr Ochodzki – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie
  4. Nawożenie w precyzyjnym rolnictwie i zintegrowanym w kontekście Zielonego Ładu
   prof. dr hab. Wiesław Szulc – Samodzielny Zakład Chemii Rolniczej i Środowiskowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  5. Odmiany kukurydzy do uprawy w Polsce
   dr inż. Roman Warzecha – Kierownik Pracowni Kukurydzy i Pszenżyta w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy
  6. Jakich szkodników możemy spodziewać się w przyszłym roku i dlaczego są zagrożeniem upraw kukurydzy ze strony chorób
   prof. IOR-PIB dr hab. Paweł Bereś – Instytut Ochrony Roślin – PIB Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
  7. Strip till nie jest panaceum na wszystko
   mgr inż. Michał Wołosowicz – Rolnik, dziennikarz Farmer.pl, BezPluga.pl i miesięcznika Farmer, gdzie pisze o uprawie bezorkowej

  Firmy uczestniczące w wydarzeniu:

  • Corteva Agriscience z marką Pioneer
  • Yara Poland Sp. z o. o.
  • Bayer Polska Sp. z o. o. z marką nasion kukurydzy Dekalb
  • FarmSaat Polska Sp. z o. o.
  • Oseva Polska Sp. z o. o.
  • SumiAgro Poland Sp. z o. o.

  Nagrania:

  Corteva Agriscience Pioneer
  Podsumowanie sezonu 2021
  Sytuacja na rynku kukurydzy
  Skuteczny program nawozowy na zimną wiosnę
  Bayer Dekalb
  Podsumowanie sezonu 2021
  Odmiany kukurydzy do uprawy w Polsce
  Nawożenie w precyzyjnym rolnictwie i zintegrowanym w kontekście Zielonego Ładu
  Jakich szkodników możemy spodziewać się w przyszłym roku i dlaczego są zagrożeniem upraw kukurydzy ze strony chorób
  Oseva
  Podsumowanie sezonu 2021
  Dlaczego warto studiować w SGGW?
  Oseva
  Perełki odmianowe 2021
  Fuzariozy i mykotoksyny w ziarnie kukurydzy – jak się ich ustrzec?
  farmsaat
  Podsumowanie sezonu i propozycje odmian
  Corteva Agriscience Pioneer 
  @DniKukurydzy 2021
  Strip till nie jest panaceum na wszystko
  Bayer Dekalb
  @DniKukurydzy 2021
  farmsaat 
  @DniKukurydzy 2021
  Kukurydza ziarnem przyszłości
  Oseva
  @DniKukurydzy 2021
  XXXIII Dni Kukurydzy Skrzelew
  (całe nagranie)
  Zaproszenie
  Siewy